Faaliyet Planı

 “Kumdaki Denizyıldızları” Ka101 Projesi Faaliyet Planı

EYLÜL

Katlımcıların güncellenmesi ve resmi ilanı

(Katılımcılara ilgi testi uygulanır.)15-16 Eylül 2021

Ekip bir araya gelerek başvuru formunu inceler.

Sosyal medya hesapları (twitter,instagram,youtube,facebook) ve web sitesi açılır proje adına.

Katılımcılar 48 saatlik online dil eğitimine baslar.

(İlk hareketlilik ülkesi için valilik oluru müracaatında bulunulur)

 

EKİM

Okulda proje tanıtım toplantısı yapılır.

Afiş/ poster/ kırlangıç tasarımı yapılır; okula tanıtım amaçlı asılır. Erasmus panosu oluşturulur.

 (Mülteci öğrencilere uygulanacak her türlü faaliyet için {veli ziyareti/seminer/spor,sanat,kurslar,kutlamalarda görev alma/kültür tanıtım günü etkinliği/mentör öğrtetmen ve rehber arkadaş} ön test ve ikili görüşme soruları hazırlanır.Faaliyetlerin bitimince son test uygulanır.)

Mülteci öğrencilere diğer öğrenciler ve veliler eşliğinde ziyaretler düzenlenir (bu esnada ön test ve ikili görüşmeler gerçekleştirilir.)

Mülteci öğrenci ve ailelerine okul yapısı,ilçe imkanları,yerel kültür gibi konular üzerine oryantasyon calısması yapılır.

Mentör öğretmen ve rehber arkadaş uygulaması başlatılır: Mentör öğretmen düzenli aralıklarla(2 haftada bir ya da ayda bir) mülteci öğrenciler ile bir araya gelir, onların akademik (sınav, sozlu notları ve ders ogretmenı goruslerını baz alarak) ve sosyal gelişimlerini önceden hazırlanmış ölçeklere göre değerlendirir. Rehber arkadaş uygulaması ile mülteci öğrenciler düzenli aralıklarla bir araya gelir(2 aftada 1 ya da yda 1), akran dayanışması sağlanır.

Öğrenciler spor ve sanat (tercihen sergilemeye elverişli bir sanat faaliyeti )faaliyetlerine dahil edilir.

Projemizin yaygınlaşmasına katkıda bulunması için bir eTwinning projesi başlatılır. Projenin yerel faaliyetleri orda da yürütülür. Okulda bir eTwinng panosu hazırlanır.

Kurum müdürü hareketlilik ülkesi (Avusturya/Viyana) için valilik oluru,bilet temini, seyahat sağlık sigortası, pasaport işlemlerini gerçekleştirir.

Görevli öğretmen tarafından hareketlilikten 3hafta önce katılımcılara yönelik ön hazırlık calısması başlatılır : kültürel konular, seyahat gereksinimleri(örn. internet) ve hareketlilik esnasında oluşabilecek risk durumları.

 

KASIM

Türkçe (ön öğrenmelerini tespit için öntest uygulanır), zeka oyunları ve drama kursları(ilgi durumlarına göre ikisinden biri seçilir) başlatılır mülteci öğrencilere yönelik.

(Katılımcılar Viyana’da alacakları kursun mesleki ve bireysel etkisini ölçmek için kurs konusu olan KARISIK SINIF ORTAMLARI ve COK KULTURLULUK  üzerine ilgi testi ve önteste tabi tutulur. Kurs bitiminde son test uygulanır.)

Katılımcılar kurs müfredatını inceleyerek ön calısma yaparlar.

Konaklama ve ulaşım konuları koordinatör tarafından planlanır.

(Yurtdısına çıkmadan once katılımcılara Viyana konsolosluk bilgileri,seyahat planı ve eğitim planı verilir; pasaportların kaybedilme ihtimaline karsı valilik olurlarının aslı gibidirli kopyası koordinatörde bulunacaktır.)

 

Eğitim boyunca katılımcılar düzenli notlar alarak kurs bitiminde koordinatöre teslim etmek üzere portfolyo (reflection paper) dosyası tutacaklardır. Kurs bitiminde kurum müdürü tarafından günlük olarak değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Ayrıca, katılımcıların gelişimlerini takip etmek için proje izleme komisyonunca hazırlanan çevrimiçi özdegerlendirme formları günlük olarak katılımcılar tarafından doldurulacaktır. Kurs bitiminde kurs merkezi katılımcılara sınav uygulayıp gelişimleri üzerine bir rapor hazırlayacaktır. Kurs esnasında aldıkları eğitim ve deneyimler üzerine katılımcılar foto/video cekerek  projenin sosyal medya hesapları ,web sitesi ve eTwinning platformunda  bunların paylaşımı sağlanacaktır. Kurs sonunda katılımcılara KATILIM SERTIFIKASI ve EUROPASS belgesi verilecek olup belgelerin asılları koordinatöre teslim edilecektir.

(Ön hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi için hareketlilik sonrasında katılımcılar ile ikili görüşmeler düzenlenecektir.)

 

ARALIK

Viyana kursuna katılan katılımcılar tarafından eğitimde edindikleri bilgileri sunan raporlar hazırlanacak.

Viyana’da alınan kurs konusu üzerine okul personeline bilgilendirme toplantısı yapılması ve seminer verilmesi. (Seminer bitiminde personele memnuniyet anketi uygulanır)

Kursta edinilen bilgiler dogrultusunda okulumuzdaki öğretmenler ve öğrencilere yönelik ETKİLİ İLETİSİM BECERİLERİ üzerine kitapçık hazırlanıp dağıtılır.

Viyana kursuna katılan katılımcılar tarafından etkili eğitim öğretim için mülteci öğrencilere yönelik DERS PLANLARI ve DERS MATERYALLERİ  hazırlanır.

 

OCAK

Mülteci öğrenci ve velilere yönelik TEMELK HAK VE ÖZGÜRLÜKLER konulu seminer;

Diğer öğrenci ve velilere yönelik MÜLTECİ SORUNLARI üzerine seminer verilecektir. (Seminerlere TERCİHEN UZMAN DAVETİ DE SAGLANARAK)

 

SUBAT

 

 

MART

Mülteci öğrenciler için kültür tanıtım günleri

2. hareketlilik ülkesi olan İTALYA/ROMA için katılımcılara görevli ogretmen tarafından on hazırlık calısmaları.

Kurs konusu olan MÜLTECİLER VE OKULLAR ARASINDA KÖPRÜYÜ KURMAK il ilgili katılımcılara ilgi testi ve on test,kurs bitiminde son test uygulanır.

Kurs müfredatının katılımcılar tarafından ıncelenmesı.

Konaklama ve ulaşım konuları koordinatör tarafından planlanır.

(Yurtdısına çıkmadan once katılımcılara Viyana konsolosluk bilgileri,seyahat planı ve eğitim planı verilecek;pasaportların kaybedilme ihtimaline karsı valilik olurlarının aslı gibidirli kopyası koordinatörde bulunacaktır.)

İlk hareketlilik ülkesindeki egitimler esnasında gerçekleştirilen faaliyetlerin aynısı burdaki katılımcılar tarafından da gerçekleştirilir.

(Ön hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi için hareketlilik sonrasında katılımcılar ile ikili görüşmeler düzenlenecektir.)

Roma kursuna katılan katılımcılar tarafından eğitimde edindikleri bilgileri sunan raporlar hazırlanacak.

Roma’da alınan kurs konusu üzerine okul personeline bilgilendirme toplantısı yapılması ve    a. ÖNYARGI VE EMPATİ, b. AB ÜLKELERİNDEKİ İYİ UYGULAMALAR konulu seminerler verilmesi. (Seminer bitiminde personele memnuniyet anketi uygulanacak)

 

NİSAN

23 Nisan etkinliklerinde mülteci öğrencilere görev verilir

Roma kursuna katılan katılımcıların okula donduklerınde öğrencilere farklı öğrencilerle calısma motivasyonu artırmayı amaçlayan faaliyetler yürütmesi, ebeveyn-öğrenci-öğretmen arası iletişimi güçlendirmesi ve AB ülkelerindeki iyi uygulamaları alıp uygulaması beklenmektedir.

Öğrenci ve öğretmenler için ONYARGI VE EMPATİ üzerine hazırlanan kitapçıkların okul içinde dağıtılması.

VİYANA ve ROMA kursları sonucu edinilen bilgilerin derlenip E-KİTAP haline getirilerek ilçedeki diğer okullara dağıtılması.(Sonra da degerlendirme anketi uygulanması)

Kurum içi ve dışında proje kapsamında gerçeklesen her türlü faaliyet FOTO/VIDEO/E-KITAP haline getirilir ve okul web, proje web ve proje sosyal medya hesaplarında paylaşılır.

MAYIS

Proje bitimine doğru proje yazılırken uygulanan ihtiyaç analizi anketleri tekralanır (mülteciler,öğretmenler ve diğer öğrencilere yonelık)

Ekim ayında mülteci öğrenciler ve onların aılelerıne öntest,  Mayıs ayında sonteste donusturulerek tekrar uygulanır.

Mayıs ve Haziran ayları boyunca yaygınlaştırma ekibi ilçedeki okullara gidip seminerler verir(memnuniyet anketi uygulanır seminer sonrası)

 

HAZIRAN

Mayıs ve Haziran ayları boyunca ilçedeki yaygınlaştırma ekibi okullara gidip seminerler verir (memnuniyet anketi uygulanır seminer sonrası)

 

Temmuz

Agustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yerel faaliyetler proje bitim tarihi olan 2022 Aralık ayına dek sürdürülür. Proje bitim tarihinden sonra ise  uygun olan faaliyetl calısılır. (Türkçe,zeka oyunları,drama,spor/sanat,23 nısan görevlendirmesi, ev ziyaretleri, mentör öğrt ve rehber arkadaş, kültür tanıtım günleri,eTwinning projesi) 2022 Aralık ayından sonra ıse sürdürülmeye musaıt faaliyetlere devam edilir.